GĄSKA BALBINKA

Sprawdź co możemy zaoferować Twojemu dziecku!

TWOJE  DZIECKO  Z NAMI OSIĄGNIE SUKCES

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Gąska Balbinka” istnieje od 2008 roku. Ideą naszego przedszkola jest wychowanie szczęśliwego i twórczego człowieka.

Program nauki w naszej placówce daje możliwości kreatywnego rozwoju w każdym zakresie.  Aby wspierać ową twórczość trzeba zauważyć potrzeby dzieci, ich wewnętrzną ciekawość. Twórczość jest „zdolnością do dziwienia się światem”. Wiąże się z eksploracją, eksperymentowaniem, poszukiwaniem niestandardowych rozwiązań i wytwarzaniem różnych rzeczy w innowacyjny sposób.

Dlatego też, w naszym przedszkolu zapewniamy naszym dzieciom bogate formy, środki i metody w ich edukacji: często jesteśmy widzami i aktorami, malarzami i krytykami sztuki, podróżnikami i odkrywcami, muzykami, kompozytorami czy też po prostu uważnymi słuchaczami. Naszym zadaniem jest inspirowanie, pokazywanie elementów świata tym, którzy go dopiero odkrywają. Dlatego z entuzjazmem i pasją dzielimy się nim z dziećmi, bo tak rozumiana twórczość otwiera na świat, sprawia radość, uczy i wychowuje, a przede wszystkim gwarantuje osiągnięcie sukcesu w przyszłym, dorosłym życiu.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, który jest fundamentem doskonałego przygotowania do szkoły .

Uczymy poprzez zabawę jako podstawową aktywność dziecka, ponieważ sprawia im radość i przyjemność, a odpowiednio ukierunkowana staje się bardzo dokładnie zaplanowanym procesem dydaktyczno – wychowawczym.

Uświadamiamy dzieciom rolę człowieka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Kształcenie postaw proekologicznych i edukacja wielokulturowa.

Wspomagamy rozwój dziecka i wczesną edukacja z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Kształtujemy w dzieciach pozytywną samoocenę, pewność siebie, odpowiedzialność, jak również nabywanie umiejętności interpersonalnych tj. komunikacja, asertywność, empatia, otwartość .

PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE

KRAINA ZABAW

KRAINA ZABAW

WYPOŻYCZALNIA STROJÓW

WYPOŻYCZALNIA STROJÓW

TERAPIA

TERAPIA


Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony  automatycznie przekazujesz nam informację o sposobie, zachowaniu, urządzeniu i czasie jej odwiedzenia.

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies zapisywanych w twoim urządzeniu, co umożliwia prawidłowe prezentowanie Tobie zawartych w niej treści. Możesz wyłączyć lub zablokować tylko tą domenę w twojej przeglądarce stron internetowych pozwolenie na zapisywanie plików cookies. Jednakże uniemożliwiając ich gromadzenie korzystanie z niniejszej strony może okazać się niemożliwe. Pliki cookies są niewielkimi porcjami danych i zawierają tylko i wyłącznie informacje ogólne na temat odwiedzonych adresów, nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dane pamięci podręcznej

Strona niniejsza korzysta z danych tymczasowych zapisywanych na twoim urządzeniu. Dane tymczasowe są to składowe elementy niniejszej strony, jak na przykład zdjęcia lub obrazy tła. Zapisanie danych tymczasowych pozwala na płynniejsze działanie tej strony na twoim urządzeniu pozwalając na ich odczyt z pamięci podręcznej twojego urządzenia bez potrzeby każdorazowego pobierania tych samych elementów z serwera. W celu usunięcia tych danych wyczyść pamięć podręczną w swojej przeglądarce stron internetowych lub dane tylko dla tej domeny.

Dane osobowe

Wysyłając formularz kontaktowy z niniejszej strony lub kontaktując się za pośrednictwem klienta poczty wysyłając wiadomość na którykolwiek wskazany na stronie adres e-mail przekazujesz automatycznie swoje dane osobowe, które umożliwiają zidentyfikowanie nadawcy wiadomości i uzyskanie odpowiedzi zwrotnej.

Wysyłając formularz zobowiązujesz się do podania nazwy firmy bądź instytucji, którą reprezentujesz lub własnego nazwiska z opcjonalnym telefonem kontaktowym oraz zwrotnym adresem e-mail. Tylko podanie prawidłowych danych umożliwi kontakt zwrotny celem udzielenia odpowiedzi, automatycznie właściciel strony staje się posiadaczem tych danych. Masz prawo do zażądania usunięcia i zatarcia informacji, które przesyłasz w formularzu kontaktowym zaraz po udzieleniu odpowiedzi na wysłane pytanie. Będąc klientem masz prawo wglądu i modyfikowania danych firmowych oraz osobowych w momencie dokonywania czynności księgowych zgodnych ze stanem faktycznym na dzień ich wykonywania.

Zakres i sposób gromadzenia informacji

Właściciel strony nie gromadzi i nie tworzy żadnych baz danych celem ich jakiegokolwiek przetwarzania zawierających dane osobowe zawarte w pytaniach oraz ofertach handlowych użytkowników takie pytania kierujących.

Dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na pytania wysłane drogą elektroniczną nie są przechowywane. Dane osób fizycznych i dane księgowe są przechowywane na zasadach ogólnych, są one dostępne ogólnie w ewidencjach działalności gospodarczej. Dane klientów w postaci haseł dostępów do wykupionych usług nie są przechowywane i nie są również dostępne dla właściciela strony ze względu na generowanie haseł bezpośrednio dla użytkownika z jednostronnym szyfrowaniem i dostarczane na wskazany kanał komunikacji.

Gromadzenie danych przez podmioty trzecie

Korzystając z niniejszej strony udostępniasz podmiotom trzecim informację na temat swojej lokalizacji, urządzenia służącego do łączenia, wersji i typu przeglądarki. Dane te pozyskiwane są celem wewnętrznego gromadzenia statystyk ruchu na stronie i nie są ogólnie dostępne. Informacje te pozbawione są wszelkich danych pozwalających zidentyfikować osobę dokonującą czynności w obrębie strony.